Kerületek, amelyeknek kiemelten nagy szükségük van a megújulásra

Mindenki ismeri azokat a városrészeket a fővárosban, ahol kritikus kérdés az ingatlanok, közterek állapota, valamint a közbiztonság. Ezek a városnegyedek az elmúlt években jelentős átalakuláson mentek át, így mostmár egészen más szemmel nézhetünk rájuk, mint akár egy évtizeddel korábban.

Habár az elmúlt évek erőfeszítései ellenére továbbra is sok még a tennivaló, a főváros egyes kerületei követendő példát jelentenek a városrendezés tervezett megvalósítására. A rehabilitáció eredményeként a korszerűtlen városrészek infrastruktúrája, közbiztonsága is jelentősen javult, ráadásul növekszik a városon belüli zöld felületek aránya is. Mindezek pedig kedvező hatással vannak a lakók életminőségére is. Mindezek a hatások pedig a terület felértékelődését eredményezik, tehát társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból is hasznosak ezek a fejlesztések.

A Városfejlesztés Zrt. munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy szakmai támogatásukkal országszerte megvalósulhassanak azok a fejlesztések, amelyek városaink fenntartható fejlődését szolgálják.