Mire figyelj a munkaszerződés megkötésekor?

A munkaszerződés határozza meg a munkavégzés feltételeit és kereteit, amelyhez mindkét félnek be kell tartania. Fontos tudni, hogy melyek a szerződés kötelező elemei, mert ezeket minden szerződésnek tartalmaznia kell. Habár ezt a munkáltatók pontosan tudják, neked is érdemes megismerned ezeket, így biztosan elkerülheted a visszaélést.

A kötelező tartalmi elemek közé tartozik a szerződést kötő felek pontos megjelölése, vagyis a szerződők neve (cégneve) és céges illetve személyes adataik, amelyek alapján a felek egyértelműen beazonosíthatóak. Például munkavállaló esetében a lakcím, TAJ szám, személyi igazolvány szán, munkáltató esetében pedig a cég székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma.

Pontosan meg kell határozni a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetét, meg kell nevezni a munkakört és a kialkudott alapbért. Végül pedig a szerződést mindkét félnek alá kell írnia.  Amennyiben a szerződés nem rendelkezik valamilyen módon a munkaviszony időtartamáról, akkor határozatlan idejű munkaszerződés jön létre.