Szakmai tudásunk és a kompetenciák

A kompetencia szó jelentése rátermettség, illetékesség, és azon készségeket foglalja magában, amelyek egy munkahelyen szükségesek ahhoz, hogy valaki megfelelően helyt tudjon állni a munkájában és hatékonyan végezze azt.

A kompetenciákat csoportosíthatjuk aszerint, hogy valamilyen emberi, személyiségbeli jellemzőről van szó, ezt azonban nehezebb mérni és fejleszteni is – ezek a puha kompetenciák; illetve vannak az ismeret alapú, könnyebben mérhető ún. kemény kompetenciák. Előbbibe tartoznak az asszertivitás, delegálás, empátia és időmenedzsment, utóbbiba pedig a szakmai képzettség, tapasztalat, nyelvtudás, számítógépes ismeretek.

A kompetenciamérés fontos egyrészt a munkahelyen a teljesítményértékelés alapja, de számít a személyes továbbfejlődés érdekében, másrészt pedig állásjelentkezésekkor a toborzás és szűrés feltétele. Módjai sokfélék lehetnek, egyszerű tesztek segítségével történhet, vagy részletesebb vizsgálatra alkalmas az ún. assessment center és a 360 fokos vizsgálat.