Területfejlesztés, területrendezési tervezés

A területfejlesztési és területrendezési tervezésben eredményesen alkalmazható a partnerségen alapuló fejlesztési logika, valamint az operatív fejlesztési megközelítés is. Nemcsak kistérségi szinten, hanem határon átnyúló, nagyobb térségi szinten is. 

Számos sikeres projekttel a háta mögött, a Városfejlesztés Zrt. vállalja nemcsak a területfejlesztési, hanem a térségi fejlesztési, valamint a felzárkóztatási stratégiák, operatív programok, stratégiai fejlesztési tervek kidolgozását is.

A területfejlesztési stratégiák és tervek készítése során a Városfejlesztés ZRt. meghatározza, hogy milyen eszközökre van szükség a stratégiákban rögzített fejlesztési célok megvalósításához.

A területfejlesztési tervek és stratégiák kidolgozása során a Városfejlesztés ZRt. a településrendezési és területrendezési tervekben, illetve bizonyos esetekben azokon kívül megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságának társadalmi, gazdasági, műszaki szempontból átfogó elemzése és kiértékelése alapján határozza meg szükséges fejlesztéseket.