Tanácsadás állami szervezetek és önkormányzatok számára

A tanácsadás az állami szervezetek és önkormányzatok számára a Városfejlesztés ZRt egyik legfontosabb szolgáltatása. A tanácsadás keretében keletkeztek a Városfejlesztés Zrt. legnagyobb hatású innovációi, amely azt eredményezte, hogy átfogóan és alapvetően újult meg a városfejlesztés hazai módszertana. 

E folyamat során meghatározó mérföldkövet jelentettek a városfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai iránymutatások, melyhez jelentősen hozzájárult a Városfejlesztés Zrt. A városfejlesztés módszertanának és eszköztárának országos szintű fejlesztése mellett a Városfejlesztés ZRt tanácsadói tevékenysége fontos szerepet tölt be nemcsak országos szinten, hanem konkrét projektek, önkormányzatok szintjén is. A tanácsadási tevékenység a fejlesztési folyamat bármely szakaszában történhet. 

A Városfejlesztés ZRt városfejlesztési tanácsadási tevékenységének további területét jelenti a településrendezési tervezők számára nyújtott szolgáltatás is.